Gemeenteraad

Als men het heeft over wetten en verordeningen dan denken de meeste mensen onmiddellijk aan de regering en het parlement in Brussel of misschien ook aan het Europese Parlement in Straatsburg. Maar de rol die de gemeenteraad speelt mag ook niet onderschat worden.

De gemeenteraad houdt zich bezig met de gemeentelijke belangen en heeft dan ook een hele reeks van bevoegdheden:

  • goedkeuren van bevoegdheden
  • benoeming van het gemeentepersoneel
  • stemmen over de uitvoering van grote werken
  • ...

De Zaventemse gemeenteraad bestaat uit 31 gemeenteraadsleden, waaronder 7 schepenen. Onze sp.a - fractie heeft 2 vertegenwoordigers in de gemeenteraad. De fractie maakt echter geen deel van de meerderheid.

Onze gemeenteraadsleden in de oppositie

Amy en Farid werden door onze kiezers aangeduid om voor sp.a in het gemeentebestuur te gaan zetelen. Hieronder vind je de lijst met commissies waarin zij onze partijstandpunten de volgende 6 jaar gaan verdedigen.

Amy Gille

Amy Gille
- Onderwijs
- Cultuur
- Toerisme
- Sport
- Ontwikkelingssamenwerking
- Vlaams karakter
- Algemene milieuproblematiek
- Sociale Zaken
- Burgerzaken
- Patrimoniumbeheer (Technische Dienst)

Farid Dahdouh-Guebas

Farid Dahdouh-Guebas
(Fractievoorzitter)
- Ruimtelijke Ordening
- Grondbeleid en Integratie
- Openbare Werken
- Informatica
-
Integrale Veiligheid
- Mobiliteit
- Economie en Personeel
- Financiën
- Jeugd
- Wijkwerking

ArrowLees onze interpellaties en moties